Döntések előtti tényanyag biztosítása

Adatok felkutatása, információk beszerzése biztonsági jellegű, illetve általános természetű ügyekben. A cég mintegy semleges harmadik, információforrás van jelen, amely azonban sem rendőrségi, sem jogi szerepet nem jelent.

A tevékenység arra irányul, hogy ellássa a megbízót adatokkal és információkkal, amelyek segítik a döntéshozatalban. A szolgáltatás révén a megbízó meglátja azt, ami nem látható, többet megért és megerősítést kap ahhoz, amit tud, de nem képes bizonyítani.

Bevált munkamódszerek

Az adatok és információk beszerzése bevált információszerző és kutatómódszerek révén történik, amelyek öt elemből állnak: az információt beszerezzük, értékeljük, feldolgozzuk, elemezzük és átadjuk. Az eredmény egy tényszerű jelentés, amely tisztázza, hogy mit jelent a beszerzett információ a megbízónak.

Korrektség, diszkréció

A kutatási tevékenység szigorú titoktartás mellett folyik, objektív és korrekt módon, rendezett formában és az érvényes törvényi feltételeknek megfelelően. Ezen felül nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy folyamatos párbeszéd legyen a megbízóval az egész vizsgálat alatt, illetve, hogy a kivizsgálás korrekt és diplomatikus módon történjen.

Értékes kapcsolatok

A cég nagy hangsúlyt fektet az együttműködésre és a bizalomra, amely az évek során kialakult a vele kapcsolatban álló hatóságokkal. Ez a munkakapcsolat biztosítékot jelent mind az Iroda, mind a megbízó és az adott hatóság számára, amennyiben együttműködésre sor kerül.